Nyheder / NYHEDSARKIV 2012 / Andet kvartal / Generalforsamling i Borgerforening

Generalforsamling i Borgerforening

Onsdag den 11. april 2012 var der generalforsamling i Borgerforeningen for Bylderup-Bov, Bylderup og Lendemark.

Formand Heinrich Lüllau lagde ud med at fortælle de 45 fremmødte om det forgangne års begivenheder, og det var en rigtig solstrålehistorie. For mange af de mål, som borgerforeningen fik nedfældet i udviklingsplanen tilbage i 2010, er nu ført i mål, eller er meget tæt på målet.Bl.a. har byen fået en flot og aktiv hjemmeside under www.bylderup-bov.dk, ligesom byen nu får mere pressedækning end tidligere. Desuden blev de første stier i området omkring Bylderup-Bov indviet i forbindelse med ringridningen i sommeren 2011, og flere stisystemer ligger i støbeskeen.

Idéen med ungdomsklubben ”Time Out” blev afprøvet, men da den fornødne opbakning ikke var til stede, blev klubben lukket igen, men som Heinrich sagde ” nu gjorde vi i det mindste et forsøg, men behovet var der tilsyneladende ikke”.

Multibanen er også tæt på målet – ud af de budgetterede 400.000 kr. har man indsamlet 340.000 kr. så håbet er, at første spadestik kan tages i efteråret 2012.

Desuden har borgerforeningen et godt samarbejde med andre aktører i byen omkring diverse arrangementer. Bl.a. Skt. Hans festen, som afholdes sammen med Slogs Herreds Hus, og nyder stor opbakning blandt de lokale borgere.
Det samme gør sig gældende med Julearrangementet i laden ved A/S Carstensen. Dette hyggelige arrangement kan hvert år stables på benene, da man har et fint samarbejde med Luthersk Missionsforening og Bylderup-Bov Frivillige Brandværn.

For byens borgere var det sidste år nemmere at komme i julestemning, for i løbet af 2011 har borgerforeningen investeret et større beløb i ny og godkendt julebelysning. I 2012 fordobler man antallet af disse fine kræmmerhuse, men så er borgerforeningens opsparede midler også ved at være brugt.

”Borgerne har dog god mulighed for at bestemme hastigheden i denne proces”, fortalte Henrich, ”for des flere medlemmer vi har, des flere midler har borgerforeningen at gøre godt med, når disse investeringer skal foretages.

Medlemsgebyret for en husstand udgør blot 125 kr. og enlige samt pensionister slipper endda billigere”.

Desuden var der valg til bestyrelsen. Tanja Petersen og Margit Petersen modtog genvalg. Bernhard Kolb ønskede efter mange år, og en stor indsats i bestyrelsen, ikke at modtage genvalg, og i stedet blev Henrik Nielsen valgt.Årets hus blev også kåret, og i år tilfaldt denne hæder Bente og Erich Lorenzen. De købte ejendommen Åglimt 22 i 2008 og flyttede ind i ejendommen, efter den havde gennemgået en totalrenovering, med bl.a. nyt tag, vinduer, karnap og udestue. Ejendommen ligger med en fantastisk udsigt over Slogsådalen.

Og meget apropos årsberetningen, som var lidt af en solstrålehistorie, så sluttede Heinrich af med et indlæg om et meget aktuelt emne, nemlig solceller. Både arbejdsmæssigt og privat, er Heinrich engageret i solcelleanlæg, og han benyttede lejligheden til at øse ud af sine mange erfaringer.

APRIL 2012