Foreninger / Andre

Andre

 
Burkal-Bylderup Seniorklub
v/Jonna Feddersen, Bylderup-Bov Bygade 6, 6372 Bylderup-Bov
Tlf. 74 76 13 73
 
Bylderup Ringriderforening
v/Heidi Hansen
Tlf. 60 14 97 75
 
Bylderup Skat Klub
v/Erich Lorenzen, Åglimt 22, 6372 Bylderup-Bov
Tlf. 74 76 21 35

Bylderup-Bov Frivillige Brandværn
v/Ib Schmidt, Surreroj 79, 6372 Bylderup-Bov
Tlf. 23 74 97 11
 
Bylderup-Bov Fællesringriderforening
v/Inger Salomonsen, Bov Tværvej 35, 6372 Bylderup-Bov
Tlf. 74 76 11 13

Bylderup-Bov Vandværk
v/Thomas Petersen, Stemmildvej 24, 6372 Bylderup-Bov
Tlf. 74 76 24 68
 
Bylderup Lendemark Vandværk I/S
Formand: Henning Hansen, Surreroj 14, 6372 Bylderup-Bov
Tlf. 74 76 26 33

Kasserer: Kurt Hansen, Surreroj 61, 6372 Bylderup-Bov
Tlf. 74 76 25 14
bylderup-vandvaerk@mail.tele.dk
 
--------------------------------------------------
 
KFUM-Spejderne Slogs Herred Gruppe
v/Per Stokbæk, Stenskær 5, 6372 Bylderup-Bov
Tlf. 30 56 01 72
cpstokbaek@cp.dk 
 
-------------------------------------------------
Kradsbørst MC
v/Frank Pedersen, Slogsherredsvej 16, 6372 Bylderup-Bov
Tlf. 40 79 24 03
 
-------------------------------------------------
 
Lokalbibliotekets Støtteforening
v/Anne-Lise Jepsen, Surreroj 57, 6372 Bylderup Bov
Tlf. 53 35 23 98
 
Lokalhistorisk Forening for Tinglev Kommune
v/Bent Pawlowski
 
----------------------------------------------------
 
Slogs Herreds Hus / Kulturcenter Vest
v/Inger Nissen, Nystadvej 23, 6372 Bylderup-Bov
Tlf. 74 76 24 00
 
------------------------------------------------------
 
Vennekredsen på plejehjemmet Enggården
v/Jens Johannsen, Åløkke 5, 6372 Bylderup-Bov
Tlf. 23 11 27 64
Jensjohannsen@hotmail.dk
 
----------------------------------------------------
 
Ternevænget 1, 6360 Tinglev
Tlf. 74 64 36 00
 
------------------------------------------------------
 
Vennekredsen på Plejehjemmet Enggården
Formand:
Jens Johannsen, Åløkke 5, 6372 Bylderup Bov, tlf. 23 11 27 64

Næstformand:
Gynther Carstensen, Åløkke 70, 6372 Bylderup Bov, tlf. 74 76 23 85

Kasserer og sekretær:
Lone Andresen, Saksborgvej 58 , 6372 Bylderup Bov, tlf. 20 84 26 88

Øvrige medlemmer:
Bente Lorenzen, Åglimt 22, 6372 Bylderup Bov,74 76 21 35
Christine Andresen,  Åglimt 18, 6372 Bylderup Bov, tlf. 74 76  26 18

1. suppleant: Gunver Kristensen, , Bylderup-Bov Bygade 9, 6372 B.B.
2. suppleant: Margit Petersen, Åglimt 24, 6372 Bylderup Bov