Nyheder / NYHEDSARKIV 2012 / Første kvartal / BBI truet af lukning

BBI truet af lukning

Bylderup-Burkal Idrætsforening (BBI) er i overhængende fare for at blive lukket ned.

Tirsdag den 13. marts var der indkaldt til ekstraordinær generalforsamling med det formål at få valgt en ny formand og sekretær.

20 personer mødte op, og det lykkedes at finde end ny sekretær, da Helle Schnoor blev valgt til denne post, men ingen ønskede at overtage hvervet, efter den mangeårige formand, Bjarne Paulsen.

Den ekstraordinære generalforsamling varede dog 2 ½ time, da mange muligheder blev drøftet, bl.a. at fratage formanden nogle opgaver, således posten kræver færre ressourcer.

Til slut besluttede man at give BBI en sidste mulighed for at overleve som forening ved at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.30 i klublokalet i Bylderup Idrætscenter.

Da man ikke er helt sikker på, at situationens alvor er gået op for forældrene, vil alle skoleeleverne i den kommende uge få en flyer med hjem, vedr. den ekstraordinære generalforsamling.

Lykkes det nemlig ikke at få valgt en ny formand, så vil alle fodbold, håndbold og tennisaktiviteter blive lukket ned. Dette vil naturligvis være rigtig trist for Bylderup-Bov og omegn, men især vil det gå ud over børnene, og derfor er håbet nu, at der findes nogle forældre, som har lyst til at tage en tørn som formand for BBI.MARTS 2012