Nyheder / NYHEDSARKIV 2011 / Andet kvartal / Biblioteket er klar til genåbning

Biblioteket er klar til genåbning

SE BIBLIOTEKETS EGEN SIDE HER.

Nu er biblioteket i Bylderup-Bov endelig klar til genåbning efter den store vandskade, som blev konstateret kort efter nytår.

Formand for biblioteket, Margit Petersen fortæller: ”Vi skylder de mange frivillige hjælpere en rigtig stor tak. For i det tidsrum, der er gået - fra vandskadet skete kort efter nytår - til vi nu er klar til at slå dørene op, er der brugt rigtig mange frivillige timer i biblioteket”.

”Én ting var selvfølgelig selve oprydningen. Under oprydningen skulle vi samtidig registrere alle de skadede bøger til forsikringsselskabet, ligesom de få bøger, der kunne genbruges, skulle sorteres og pakkes væk. Derefter gik der faktisk en måned, hvor bygningen skulle tørre indvendig, inden håndværkerne kunne gå i gang istandsættelsen”.

”Og det var en omfattende istandsættelse, for nye gulve og lofter skulle der til, ligesom elinstallationerne skulle fornyes. Desuden er der blevet malet, ligesom der er kommet nye reoler, skranker – og selvfølgelig det allervigtigste – der skulle indkøbes nye bøger”!

En glad Margit Petersen

”Men ikke nok med det - for det gamle edb-system var også blevet ødelagt af vandskaden, så mange frivillige har hjulpet til med at få bøgerne registreret på ny”.

”Desuden har det været et stort arbejde med at få det hele koordineret med håndværkerne og alle de frivillige”, fortsætter Margit, ”men det har været hele sliddet værd, for vi er nu så langt i vores registreringsarbejde, at vi, mandag den 18. juni kl. 14.00, kan genåbne biblioteket for publikum”.

Bibliotekets børneafdeling

”Og vi er virkelig glade og stolte over at kunne fremvise det færdige resultat, for vi har mange nye bøger, og disse bliver på fornemste vis præsenteret i nye, lyse og venlige omgivelser – også takket være nogle sponsorer", fortsætter Margit, ”for Sydbank ville gerne sponsorere nogle fine, indrammede billeder, Tinglev Foto og Farvehandel har sponsoreret ny gulvbelægning på gæstetoilettet, og Kirsten Petersen har syet nye gardiner”.

Bibliotekets nye reoler

Så til slut er der bare at sige: ”Vi glæder os meget til at kunne fremvise vores nye bøger og lokaler til vores brugere”.

Bibliotekets nye gulve