Nyheder / NYHEDSARKIV 2017 / Tredje kvartal / BOG og BBB fusionerer

BOG og BBB fusionerer

Den 14. august var der indkaldt til ekstraordinær generalforsamling, i anledning af at Bylderup- og Omegns Gymnastikforening (BOG) og Bylderup Bov Badmintonklub (BBB) gik med ønsker om at fusionere.

Fusionstankerne var tidligere blevet drøftet på et medlemsmøde i slutningen af maj måned, og dengang var der udelukkende positive tilkendegivelser fra medlemmernes side.

Janne fra DGI var repræsenteret på den ekstraordinære generalforsamling, hvor hun fungerede som dirigent. 25 medlemmer var mødt op, og de stemte for fusionen, som hermed var en realitet.

Fremover kan BOG derfor fremover tilbyde aktiviteter: BOG gymnastik, BOG løb, BOG senior idræt og BOG badminton.

Der er én bestyrelse, men indtil BOG´s næste generalforsamling i marts måned, suppleres den nuværende bestyrelse med et medlem fra badminton, så man lige nu tæller 6 bestyrelsesmedlemmer.

Fusionen medfører at de aktive medlemmer i gymnastik, løb, senior idræt og badminton har mulighed for at høste kontante fordele. For man betaler kun fuldt kontigent for det første hold man deltager på, og på de efterfølgende hold slipper man med halvt kontingent.

Desuden betyder fusionen, at der er mulighed for endnu bedre udnyttelse af haltiderne. F.eks. er der nu mulighed for at spille badminton torsdag eftermiddag og aften. Dvs. der er ledige baner, og interesserede kan tage kontakt til Lone Andresen. Og har man lyst til at være badminton træner, kan man også henvende sig til Lone!

Voksenholdende starter i øvrigt op i uge 36, og børneholdende i uge 38.
 
 
 
august 2017