Nyheder / NYHEDSARKIV 2015 / Fjerde kvartal / Efterlysning af mentorer i Bylderup

Efterlysning af mentorer i Bylderup

Efterlysning: Der er hårdt brug for mentorer i Bylderup-Bov området

”En velfungerende mentorordning kan være af meget stor betydning for et anbragt barns skolesucces og fremtid. Med andre ord kan en mentor være med til at vende en dårlig skoleoplevelse til en god skoleoplevelse”, siger direktør Illa Westrup Stephensen fra ”Lær for Livet,” der efterlyser mentorer, som vil være med til at gøre en forskel for anbragte børn i Danmark, og altså også her i Bylderup-Bov.

Selvom der står flere børn klar i nærliggende byer til at møde deres mentor, mangler projektet ”Lær for Livet” stadig mentorer i Bylderup-Bov området til at hjælpe disse børn, der er mellem 10 og 15 år, med lektier og faglige udfordringer. Målet er at hjælpe børnene til at gennemføre en ungdomsuddannelse, så de på længere sigt kan skabe et godt liv for sig selv. Anbragte børn klarer sig langt dårligere i skolen end ikke-anbragte børn, og det er dét, man forsøger at lave om på gennem ”Lær for Livet”. Projektet er startet af Egtmont Fonden, som også betaler det meste af ordningen.


Rollemodel for barnet

Som mentor skal man have lyst til i samarbejde med barnets plejefamilie eller anbringelsessted, at gøre en forskel ved at være faglig støtte for barnet, samt give barnet nogle hyggelige oplevelser af almendannede karakter.

”Det kan f.eks. være gode snakke om, hvad der står i avisen, men det kan også være en tur på museum eller en tur i biografen. Den faglige støtte skal opretholde det faglige løft og lysten til at lære. En mentor skal se sig selv som rollemodel for barnet, være pålidelig, stabil og have et ønske om at hjælpe barnet i minimum et år. Man skal have tid og lyst til at mødes med sit mentorbarn tre til fire gange om måneden”, siger Illa Westrup Stephensen fra ”Lær for Livet”.

Tilmeld dig

Hvis man er interesseret i at blive mentor, er man velkommen til at kontakte ”Lær for Livet” på mail: kontakt@laerforlivet.dk eller på telefon 6115 6444. Du kan læse mere på www.laerforlivet.dk.

Faktabox om ”Lær for Livet”:

”Lær for Livet” er Egtmont Fondens signaturprojekt og et landsdækkende læringsprogram for anbragte børn. Gennem en helhedsorienteret indsats, arbejder vi for at sikre omsorgsfuld læring til mere end 1.000 anbragte børn, i tæt samarbejde med de danske kommuner. Dette sker gennem ”Lær for Livets tre indsatser:

1)
Learning Camp, hvor børnene gennem intensive læringsforløb oplever et fagligt og personligt boost.

2)
Lær for Livet Mentor, hvor barnet tilknyttes en voksen, som skal hjælpe med lektier og andre skolerelaterede udfordringer.

3)
Lær for Livet Viden, hvor vi sammen med bl.a. DPU producerer ny viden om anbragte børns læring.
 
OKTOBER 2015