Nyheder / NYHEDSARKIV 2013 / Tredie kvartal / Eventyret om Bylderup-Bov går ind i et nyt kapitel

Eventyret om Bylderup-Bov går ind i et nyt kapitel

”Der var engang…” sådan starter mange af H.C. Andersens eventyr, og tilbage i januar måned 2010 startede et eventyr i Bylderup-Bov. For dengang inviterede Borgerforeningen til et borgermøde med det formål at lave en udviklingsplan for byen.

”Eventyrets 1. kapitel endte lykkeligt”, fortæller formand for Borgerforeningen, Tanja Petersen, ”for mange af de mål, vi satte os tilbage i 2010, er vi nu nået i mål på – bl.a. har byen fået en multibane, der er ny, flot julebelysning, byens hjemmeside er oprettet og bliver flittigt brugt, en PR-gruppe sørger for at sende pressemeddelelser til de lokale medier, der er oprettet nye stisystemer til glæde for byens borgere, osv.”

”I modsætning til i de fleste eventyr havde vi dog ikke adgang til magi eller trylleri for at nå i mål”, fortsætter Tanja, ”og uden vilje og engagement fra mange af byens borgere samt erhvervsliv, var vi slet ikke kommet så langt”.

”Nu føler vi dog at tiden er inde til for en kort stund at standse op, få en status på byens udviklingsplan og så sætte os nye målsætninger, så vi også fremover kan stå ved vores slogan som lyder”: ”Bylderup-Bov, et godt sted at bo”.

”Tirsdag den 1. oktober kl. 18.30 tager vi derfor hul på 2. kapitel i vores fælles eventyr”. ”Det gør vi ved at invitere til borgermøde på Slogs Herreds Hus, hvor borgerforeningen er vært for gratis fællesspisning”. ”Herefter vil landistriktscoach Karsten Gram tage over og føre os godt gennem aftenen”.

”Bestyrelsen i borgerforeningen ser frem til denne aften med stor spænding”, fortsætter Tanja med begejstring, ”for vi ved, der er masser af gode idéer derude, som bare venter på at komme frem til overfladen og blive taget hånd omkring”. ”Derfor håber vi også på, at rigtigt mange vælger at møde op for at give deres idéer til, hvordan vi fortsætter byens gode udvikling”.

SEPTEMBER 2013