Nyheder / NYHEDSARKIV 2013 / Fjerde kvartal / Faguge i Bylderup Skole

Faguge i Bylderup Skole

I uge 47 var der faguge på Bylderup Skole. I fagugerne er det almindelige skema sat ud af kraft, og i stedet arbejder de forskellige årgange med mange forskellige emner.

Skolen forsøger at tilgodese de forskellige fag, så man kan gå i dybden med et enkelt fag eller flere, og hele uge har det summet af aktivitet på hele skolen.

Lærer Elisa Sørensen fortæller: "I 2. årgang valgte vi f.eks. et tværfagligt emne – et skole-kirke-hjem samarbejde med titlen ”Noa og Josef og alle de andre”, hvor dansk, kristendom, billedkunst og idræt blev tilgodeset". "Eleverne havde 24 lektioner i løbet af ugen. De seks lektioner blev brugt til idrætsaktiviteter, hvor eleverne fik sig rørt". "De arbejdede med forskellige teknikker i forskellige sammenhænge, de legede og havde det sjovt, samtidig med at der var gang i motion og bevægelse."

"I løbet af fagugen havde vi besøg af vores sognepræst, Kathrine L. Graversen, som snakkede med eleverne om det, de var i gang med. Vi var i kirken to gange i løbet af ugen, hvor vores organist, Ellen Thomsen, spillede og hjalp til med at få salmerne på plads."

"Fagugen kulminerede med en skolegudstjeneste søndag d. 24. november, hvor eleverne én efter en læste deres bibeltekst op, samtidig med at deres billeder blev vist på storskærm". "Ind imellem oplæsningerne stillede eleverne op til salmesang sammen med resten af menigheden". "Rigtig mange havde fundet vej til kirken, så det var skønt, og det var en flok stolte og glade børn og forældre, der deltog i den gudstjeneste".

NOVEMBER 2013