Nyheder / NYHEDSARKIV 2011 / Fjerde kvartal / Generalforsamling i støtteforeningen for lokalbiblioteket

Generalforsamling i støtteforeningen for lokalbiblioteket

Efter hele 14 års aktiv tjeneste i støtteforeningens bestyrelse, stillede Grethe Støvring og Else Madsen ikke op til genvalg, da der var generalforsamling i støtteforeningen.
 
Gennem de mange år har de ydet en kæmpe indsats til gavn for lokalbiblioteket. Grethe Støvring har været formand for bestyrelsen, og Else Madsen har stået for indkøb af bøger.
 
Samtidig valgte Hardy Knudsen at trække sig fra det praktiske arbejde, men han sidder fortsat i udvalget som suppleant.
 
Dengang, den hedengangne Tinglev Kommune nedlagde Bylderup-Bov Bibliotek, kæmpede de alle tre en brav kamp for opretholdelsen af et lokalbibliotek baseret på en frivillig indsats.
 
Irene Jessen blev valgt som ny formand for støtteforeningen, og Margit Petersen blev valgt som formand for driften af lokalbiblioteket. Vanessa Gosch blev valgt som nyt medlem i udvalget, og Hanne Jørgensen blev valgt som suppleant i støtteklubben.
 
Generalforsamlingen blev sluttet af med oplæsning af Anne Mette Friis Pedersen.

OKTOBER 2011