Nyheder / NYHEDSARKIV 2013 / Første kvartal / Generalforsamling BBI

Generalforsamling BBI

Torsdag den 28. februar blev der afholdt generalforsamling i BBI og det blev en god aften.
 
Håndboldudvalget kunne berette, at 4 foreninger nu har indgået holdsamarbejde: SC, JRO, RUI og BBI, og dette fungerer rigtig fint. Pga. holdsamarbejdet kan der tilbydes håndbold for børn i alle aldre. Igen i 2012 lykkedes det at opnå nogle rigtigT flotte, sportslige resultater. Ungdomsholdene var til afsluttende stævne i Kruså og sommerstævne i Lübeck. Disse ture var en kæmpe succes og tilbydes igen i år.
 
Fodboldudvalget kunne ligeledes berette om et godt år med god tilslutning til både uden- og indendørsholdende. Fodboldafdelingen samarbejder med Ravsted og Øster Højst omkring holdene U10 og opefter, og dette samarbejde fungerer også rigtig godt. Der har i det forløbne år været arrangeret nogle vellykkede sociale arrangementer, så som bustur til Parken, andefodbold m.m.
 
Formand Bjarne Paulsen takkede alle de frivillige som yder en kæmpe indsats. Det være sig trænere og forældre. Men også de frivillige hjælpere, som gør det muligt at lave  Zumba-events, storskærmsarrangementer, julehalbal osv. Ligeledes lød en stor tak til sponsorerne og Bylderup Idrætscenter.
 
Flidspokalen gik i år til fodboldtræner, Jan Johannsen, for den store indsats han har ydet for foreningen igennem mange år.
 
Det lykkedes, at få valgt frivillige til alle poster i bestyrelsen og udvalgene.

 
Jan Johannsen fik overrakt flidspokalen af fodboldudvalgsformand, Lenette Carlsen.

MARTS 2013