Nyheder / NYHEDSARKIV 2012 / Første kvartal / KFUM Spejderne Slogsherred

KFUM Spejderne Slogsherred

Det billede i ser, hvor en del spejdere er fotograferet, med vores
tyske præst Ole Cramer efter opstartsgudstjenesten, tjener bl.a. det
formål at vise omverdenen, hvordan dansk og tysk lever hånd i hånd
med hinanden og for hinanden i gensidig respekt.

Det mangler der rundt omkring i verden. Der er af Ole Cramer indsendt billede og kommentar til "Die Evangelische Zeitung", hvilket er et organ for "Nordelbische Kirche", der efter den nye sammenlægning dækker: Nordschleswig-SchleswigHolstein-Hamburg-Lübeck og Mecklenburg-Vorpommern.

Det er rart at se, at KFUM Bylderup giver et stort bidrag til den mel-
lemfolkelige forståelse.

Gruppeleder
Kjeld Nissen
 


JANUAR 2012