Foreninger / Sport og fritid / Løbesiden / Løbsresultater 2012

Løbsresultater 2012

Hjerteløbet Aarhus søndag d. 30. oktober
5 km:
Sonja Petersen: 00:28.58


Motorvejsløbet lørdag d. 24. marts
 
5 km:
Jens Larsen: 00:27:14
Birgit Johannsen: 00:27:57 
Wolfgang Matzen: 00:30:31 
Elke Andresen: 00:30:32 
Randi F. Lauridsen: 00:30:35
Kirsten Karkov Nissen: 00:30:35
Magda Johannsen: 00:31:50 
Camilla Johannsen: 00:36:07 
Kirsten Nørgård Christensen: 00:37:41
 
10 km:
Jens Bonde-Petersen: 00:48:02 
Jesper Bjørslev Petersen: 00:49:25 
Lenette Gjelstrup Carlsen: 00:49:34 
Claus Thomsen: 00:50:04
Benjamin Bonde-Petersen: 00:51:30 
Lorens Peter Petersen: 00:55:07 
Jens Johannsen: 00:55:30 
Tanja Petersen: 00:55:36 
Inger Lise Christensen: 00:55:59 
Christoffer Johannsen: 00:56:41 
Inger Salomonsen: 00:56:55 
Helle Bonde-Petersen: 00:57:08 
Heidi Lorenzen: 00:57:50 
Frank Johannsen: 01:00:14 
Nancy Christiansen: 01:00:38 
Lena Sølvbjærg: 01:00:59 
Niels Carl Salomonsen: 01:02:03 
Jette Hansen: 01:02:10 
Allan Sørensen: 01:03:12 
Ingrid Bucka: 01:03:14 
Finn Hansen: 01:04:24 
Jeppe Christensen: 01:04:58 
Thea Nissen: 01:10:47
Gitte Bundgaard: 01:25:11 

Halvmarathon:
Jens Asmussen: 01:37:45
Michael Frahm Larsen: 01:44:39 
Gerhard Gehrt: 01:52:32 
Benny Christiansen 01:53:35 
Berit Sønnichsen 01:53:52 
Ole Thomsen: 01:54:38 
Henrik Skade: 02:04:18 
Vagn Oluf Olesen: 02:09:08

 
Marathon: