Nyheder / NYHEDSARKIV 2011 / Tredie Kvartal / Småbørnsgruppe i børnehaven Blæksprutten

Småbørnsgruppe i børnehaven Blæksprutten

Pr. 1. september 2011 oprettes der en småbørnsgruppe med 10 pladser i børnehaven Blæksprutten i Bylderup Bov.

”Det har igennem flere år været et stort ønske, fra personalet og bestyrelsen side, at kunne tilbyde pasning af 0-3 årige børn i børnehaven Blæksprutten”, fortæller formand for børnehavens bestyrelse, Mette Køcks, ”og nu har politikerne så givet os grønt lys”, fortsætter Mette.

”Vi har haft en del forespørgsler fra forældre, der af forskellige årsager ønsker at kunne få deres børn passet i en småbørnsgruppe”, supplerer Anne Lene, der er souschef i Blæksprutten. ”Vi er derfor meget glade for, at vi har fået lov til at oprette en småbørnsgruppe til 10 børn”.

Børnehaven Blæksprutten er så heldig at have råderet over et hus – Blækhuset - der er beliggende på samme grund som selve børnehaven. Det er således planen, at de største børnehavebørn får til huse i Blækhuset.

De små børn samt mellemgruppebørnene bliver opdelt på hver deres stue i Blæksprutten. Inden modtagelsen af de mindste børn den 1. september, skal der derfor ske nogle ændringer, primært på “rød stue”, der skal klargøres til at huse de små børn.

Jane Schmidt, næstformand i børnehaven Blæksprutten, fortæller: ”Jeg er mor til 3 børn, hvoraf én går i skole, én i børnehave og én i dagpleje”. ”Nu har vi skrevet Caroline på 1 år op til småbørnsgruppen, for når man skal have familie- og arbejdsliv til at fungere, så betyder det utrolig meget, at vi kan bringe og hente 2 børn samme sted, og dermed spare tid”.

Næstformand Jane og Caroline

"Jeg ser oprettelsen af småbørnsgruppen som et stort aktiv for lokalområdet", slutter Mette, "for nu kan vi i Bylderup-Bov både tilbyde en småbørnsgruppe, ligesom de forældre - som ønsker deres barn passet hos en dagplejer - fortsat har denne mulighed".