Nyheder / NYHEDSARKIV 2016 / Andet kvartal / Spændende generalforsamling i borgerforeningen

Spændende generalforsamling i borgerforeningen

Det var en spændende aften, da borgerforeningen for Bylderup-Bov, Bylderup og Lendemark indbød til generalforsamling den 13. april.

Omkring 45 borgere var mødt op. Aftenen bød på fællesspisning, hvorefter ejendomsmægler Mogens Bøgen fra Nybolig, holdt et indlæg under overskriften: "Hvordan sikrer vi vores huses værdi".

Herefter blev generalforsamlingen afholdt jf. vedtægterne.

Den afgående formand, Henrik Nielsen fortalte i sin beretning om de fokusområder og arrangementer bestyrelsen havde beskæftiget sig med det sidste års tid. Herunder: Ren dag, skt. hans, julebelysning og byforskønnelse. Mht. byforskønnelse kunne han med tilfredshed konstatere, at 2 misvedligeholdte ejendomme var nedrevet i indeværende år, og en tredje er på vej til nedrivning. Desuden fremhævede han det meget positive samarbejde, som borgerforeningen har med andre foreninger og institutioner i byen. Til slut takkede han den øvrige bestyrelse for et godt samarbejde, samt medlemmernes energi, vilje og handlekraft.

Kasserer, Ingrid Bucka kunne præsentere regnskabet. Borgerforeningen oplever at medlemstallet er stigende, men kassereren så gerne, at flere yngre medlemmer meldte sig ind I foreningen, for at støtte op. Resultatet viste et tilfredsstillende overskud og kontingentsatserne forbliver uændret I 2016.

På valg til bestyrelsen var Connie Stokbæk, Johanne Matthiessen, Karina Riley og Henrik Nielsen. Ingen ønskede at modtage genvalg. Til gengæld blev Benny Laursen, Christian Petersen, Peter Brockhattingen og Inger Salomonsen valgt ind i bestyrelsen.

Som suppleanter blev Lars Larsen, og Gitte Kaas Larsen valgt, og Olaf Lagoni samt Hanne Mette Kjær blev valgt som revisorer.

Herefter skulle det afsløres, hvilken ejendom der løb af med titlen som “årets hus”. Bestyrelsesmedlem Johanne Matthiessen kunne fortælle, at hæderen tilfaldt Torben Lund og Allan Gehrt, som er indehavere af henholdsvis TL Byg og Al-Ka Hegn og Porte A/S, og som i fællesskab ejer ejendommen Lendemark 57”.

Da den officielle del af generalforsamlingen var afsluttet, ønskede borgerforeningens bestyrelse at lave en opfølgning på deres aprilsnar “Én by – ét navn”.

Den 1. april vågnede borgerne i Lendemark, Bylderup, Bylderup-Bov og Bov op til nye byskilte, hvorpå der slet og ret stod: “Bylderup-Bov”.

Tidligere har man forsøgt at debatere emnet, og Aabenraa Kommune kom for nogle år siden til at sætte “Bylderup-Bov” skilte op i Bylderup, hvilket nogle af bydelens borgere tog ilde op.

Borgerforeningen ville med aprilsnaren gerne have en fornemmelse af, hvilken holdning byens borgere havde til dette emne: “Èn by, ét navn”.

De fremmødte havde mulighed for at ytre deres holdninger for og imod en navneændring, og forskellige forslag blev fremført. Kendetegnede debatten var denne gang, at den var konstruktiv, blev foretaget I en god tone, og med respekt for at nogle af borgerne forbinder emnet med mange følelser og historie.

Alt i alt en spændende aften, med god stemning, og plads til diskussion.
 
 
 
 
 
April 2016