Nyheder / Strategi-gruppen er i gang!

Strategi-gruppen er i gang!

I begyndelsen af oktober inviterede Rens Egnsråd og Borgerforeningen for Bylderup-Bov, Bylderup og Lendemark, i samarbejde med Aabenraa Kommune til idémøde.

Over 100 borgere mødte op, og de kom med mange idéer til dét, som senere skal udmønte sig i en egentlig udviklingsplan for Bylderup og Burkal sogne.

En ”strategi-gruppe” blev dannet, og i løbet af de kommende måneder vil gruppen prioritere og arbejde videre med de mange idéer.

Første møde i arbejdsgruppen blev afholdt mandag den 23. oktober på Saksborg Kro, hvor de bl.a. drøftede en fælles vision, for hele det geografiske område, der dækker Bylderup og Burkal sogne.

Og med udgangspunkt i de mange positive historier og gode idéer fra borgermødet tidligere på måneden, kom arbejdsgruppen rigtig godt fra start.

Når strategiplanen er udarbejdet, vil den blive præsenteret på et nyt borgermøde.
 
 
 
 
 
Oktober 2017