Nyheder / NYHEDSARKIV 2013 / Fjerde kvartal / Valgmøde på Slogs Herreds Hus

Valgmøde på Slogs Herreds Hus

Onsdag den 6. november havde Borgerforeningen for Bylderup-Bov, Bylderup og Lendemark inviteret til valgmøde på Slogs Herreds Hus.

De forskellige partiers spidskandidater havde meldt afbud til valgmødet, da TV Syd denne aften havde inviteret spidskandidaterne til at krydse klinger for åben skærm. 

Dette gjorde dog ikke så meget, for Slogs Herreds Hus kom denne aften til at lægge hus til en livlig debat, under kyndig ledelse af ordstyrer, Gwyn Nissen.


80-90 af byens borgere mødte op, og de emner, som lå lokalbefolkningen på hjertet, var bl.a. skolestrukturen, herunder om politikerne kunne garantere, at debatten om skolestrukturen ikke ville blusse op igen, når valget var overstået. Det signal der blev sendt fra politisk hold var, at nu skulle skolerne have arbejdsro.Desuden blev der diskuteret busforbindelser - eller rettere mangel på samme. Områdets børn og unge har nemlig mere end svært ved at komme med bus til Aabenraa, og hvis kommunen ikke får dette ændret er det sandsynligt, at mange vil vælge at videreuddanne sig i Tønder frem for i Aabenraa.

Byforskønnelse var også på dagsordnen, herunder nedrivningspuljen. Under emnet byforskønnelse blev togskinnerne også debateret, da de skærer sig gennem byen, og de sidste mange år har Banedanmark blot ladet området omkring skinnerne forfalde til stor utilfredshed blandt borgerne, som gerne så skinneområdet omlagt til en cykelsti.

Desuden var Plejehjemmet Enggården på dagsordnen, herunder mulighederne for at omdanne plejehjemmet til et friplejehjem.


Hvor mange krydser, der blev flyttet denne aften er umuligt at sige, men borgerne blev bekræftet i, at der i hvert fald i kommunalpolitikken, er forskel på de forskellige partiers holdninger, så vi går et spændende valg i møde.

NOVEMBER 2013