Nyheder / NYHEDSARKIV 2015 / Andet kvartal / Veloverstået generalforsamling

Veloverstået generalforsamling

Tirsdag den 14. april afholdte Borgerforeningen for Bylderup-Bov, Bylderup og Lendemark deres årlige generalforsamling.

Udover den traditionelle dagsorden jf. vedtægterne, havde man inviteret Arwos og Aabenraa Kommune, så man kunne drøfte de udfordringer, der er med kloaknettet i Bylderup-Bov. 

I sin årsberetning fortalte den afgående formand for borgerforeningen, Heinrich Lüllau om de mange aktiviteter borgerforeningen gennem det sidste års tid har haft gang i. Bl.a. ”Ren Dag”, hvor mange frivillige mødte op, for at samle vildfarent affald op i naturen, julearrangementet som man sammen med andre foreninger får stablet på benene år efter år, til stor glæde for områdets børn. 

I det forgangne år, har man desuden fået etableret lys på multibanen, man har investeret i flere julelamper, og julelys til byens torv.

Stigruppen har arbejdet på at etablere en bro over Slogs å, ude ved Lendemark Skov. Nedrivningspuljen er også kommet i spil, hvor én ejendom er blevet nedrevet, og én anden måske er på trapperne. 

Herefter præsenterede Ingrid Bucka årets regnskab og budget. Regnskabet viste en stigning i kontingentindbetalingerne – hvilket hun tolkede som om at lokalbefolkningen støtter op omkring de aktiviteter borgerforeningen har. Det er flere år siden man sidst har reguleret satserne, og derfor foreslog bestyrelsen en kontigentforhøjelse, hvilket de ca. 40 fremmødte borgere enstemmigt bakkede op omkring.

Henrich modtog ikke genvalg til bestyrelsen, men i stedet blev Jens Johansen valgt. Desuden var der genvalg til Kim Bøgh og Ingrid Bucka. 1. og 2. suppleant blev Gitte Larsen og Torben Lund. Revisorerne er fortsat Hanne-Mette Kjær og Olaf Lagoni.

Johanne Mamsen Matthiessen tog herefter ordet, og præsenterede Årets hus. I år faldt valget på ejendommen Slogs Herreds Vej 45, som er ejet af Gitte og Michael Larsen.
Til slut lød der en tak fra Henrik Nielsen, til den afgående formand, Heinrich Lüllau, for den store indsats han har gjort for borgerforeningen gennem de sidste mange år.

 
Aftenen sluttede med et besøg fra Aabenraa Politi, Kriminalpræventiv Afdeling, som fortalte om hvordan man kan forebygge indbrud, bl.a. via nabohjælp, samt andre tips og tricks. De lokale borgere kan dog glæde sig over, at antallet af indbrud i området Bylderup-Bov, Bylderup og Lendemark er nedadgående.
 
APRIL 2015