Nyheder / Bylderup Menighedsråd inviterede til menighedsmøde

Bylderup Menighedsråd inviterede til menighedsmøde

 
Tirsdag den 4. juni inviterede Bylderup Sogns Menighedsråd til menighedsmøde. Der var god opbakning, med ca. 70 fremmødte.
Anledningen til mødet var, at præsteembedet i Bylderup-Ravsted er ledigt, og stiftet skal spare en stilling, så biskoppen har foreslået 3 forskellige scenarier:
Èt scenarie går ud på at splitte Bylderup-Ravsted op, for at Bylderup og Burkal skal være et pastorat, mens Ravsted skal slås sammen med Hellevad-Egvad til et pastorat. Dette forslag passer dog rigtig dårligt til skole- og foreningsstrukturen, hvor der er meget samspil mellem Bylderup og Ravsted sogn.
Et andet scenarie går ud på at danne et pastorat, nemlig Burkal-Bylderup-Ravsted, hvor Hellevad-Egvad stadig er et pastorat - dog skal sidstnævnte yde bistand til Burkal-Bylderup-Ravsted Pastorat.
Et tredje scenarie går ud på samme konstellation med Burkal-Bylderup-Ravsted, men det andet pastorat skulle så blive Øster Løgum-Hellevad-Egvad.
Ravsted menighedsråd har dog foreslået et fjerde scenarie. Dette forslag går ud på, at danne samme konstellation med Burkal- Bylderup-Ravsted og Øster Løgum-Hellevad-Egvad. Men her er der tale om en 100% præstestilling i Bylderup-Ravsted, og præsten i Burkal har 50% til Burkal og 50% som sygehuspræst.
Det var også dette fjerde scenarie, som både menighedsråd og folkekirkemedlemmerne fra Bylderup Sogn var stemt for.
Bylderup menighedsråd laver nu deres officielle høringssvar til biskoppen.
Parallelt med dette har en gruppe fra menigheden på eget initiativ, igangsat en underskriftsindsamling.
Hos Købmanden i Bylderup ligger der derfor en liste, hvor man kan sætte sin underskrift.
Det budskab man derved støtter er følgende:
_ _ _
Kære biskop!
Vi er i Bylderup Sogn gjort bekendt med, at der overvejes en sammenlægning af sognene Bylderup og Burkal, i forbindelse med at præste-embedet ved Bylderup Kirke er blevet ledigt.
Vi kan ikke støtte ideen om en sammenlægning. De 2 menighedsråd har vidt forskellige kirkelige indstillinger, og vi i Bylderup Sogn ønsker ikke at overtage et andet sogns præst, men i stedet at det er vores menighedsråd, der vælger vores præst, således som det er skik og brug.
Menighedsrådet har lokalbefolkningens opbakning til at ansætte den præst, der tjener vores sogn bedst. Bevar demokratiet og lyt til menigheden og lokalsamfundet.