Nyheder / "Det er ikke til at se det, hvis man ikke lige ve´ det"

"Det er ikke til at se det, hvis man ikke lige ve´ det"

"Det er ikke til at se det, hvis man ikke lige ve´ det"

Sådan sang Osvald Helmuth tilbage i 1963, og det kunne også være overskriften omkring den tilbygning, som Bylderup skole lige nu er ved at få opført.

Tilbygningen på ca. 120 m2, er nemlig ved at blive opført inde i skolegården, og derfor lægger man ikke nødvendigvis mærke til byggeriet, med mindre man har et ærinde på skolen, eller bruger legepladsen.

Men tilbygningen betyder bl.a. at skolens yngste elever, får et helt nyt indgangsparti.

Skoleleder Søren Lund fortæller: "Når byggeriet står færdigt, vil vores elever fra 1. - 6. årgang opleve, at de i stedet for én indgang, får to. Det betyder at eleverne fra 1. - 3. og 4. - 6. årgang, får hver deres egen indgang".

"Især for de yngste årgange, betyder det en mere stille og tryg start på skoledagen, da de vil opleve langt mindre uro, i forhold til i dag". "Desuden bliver indskolingen og mellemtrinnet sko-frit område, hvilket giver mere rolig hverdag".

"Selve tilbygningen har vi også rigtig mange spændende planer for", fortsætter Søren, "f.eks. er det tanken, at man kan indtage rummet i undervisningen, hvis eleverne skal tænke kreativt, arbejde i grupper, eller bare har behov for plads til fysisk udfoldelse".

"Det bliver fleksibelt indrettet, så vi kan lave "rum i rum", og generelt får lærerne nu de bedste fysiske forudsætninger, for at skabe en spændende skoledag for eleverne, og dermed ultimativt en højere trivsel".

”Det nye fællesrum som er en del af byggeriet, giver også mulighed for at gøre vores fælles aktiviteter endnu bedre”. ”Vi har f.eks. morgensang tre gange ugentligt, og flere gange årligt er der arrangementer med besøg udefra”.

"Skolen er jo lige nu en byggeplads, så man kan ikke bare gå ind og se hvad der sker". "Men for de interesserede har jeg taget nogle billeder", fortsætter Søren, "så man kan danne sig et indtryk af, hvad der venter".

"Og venter - det gør vi alle lige nu... vi venter nemlig på at byggeriet bliver færdigt, så vi kan tage det i brug".

"Datoen herfor…", slutter Søren, "… den ligger ikke helt fast, men vi håber meget på at det sker i begyndelsen af det nye år".