Nyheder / ”Ellevilde Egne” i Bylderup-Bov - Vi har brug for din hjælp

”Ellevilde Egne” i Bylderup-Bov - Vi har brug for din hjælp

Borgerforeningen og interesserede borgere fra vores lokalområde har i efteråret 2020 afholdt et møde og derefter en workshop med Katrine Turner (kendt fra DR TV’s "Vilde haver") omkring et projekt, der kaldes ”Ellevilde Egne”.

Det er mundet ud i 2 projekter. På området mellem KFUM’s spejderhus og parcelhusområdet på Aaløkke er der allerede nu opsat en storkerede, og det er planen, at området skal udlægges med naturstier og forskellige tiltag, der skal fremme biodiversiteten på arealet.

På banestrækningen mellem Slogsgaden og Slogsherredsvej etableres der en trampesti på selve jernbanesporet, og det kræver en ihærdig indsats at få ryddet strækningen.

Vi har fået bevilliget et større beløb fra Aabenraa Kommunes Bæredygtighedspulje til projekterne, så der f.eks. kan indkøbes bord-bænkesæt og andre materialer.

Vi har brug for frivillige hjælpere til de forskellige arbejdsopgaver. Det kan være f.eks. at fjerne mos, fælde træer, fjerne hegn, oprydning m.m., og det kræver derfor ikke særlige forudsætninger at deltage, men bare godt humør og gå-på-mod. Man kan også melde sig som familie og etablere insekthoteller, pindsvineboer m.m.

Arbejdet er så småt påbegyndt, men vi har brug for flere hjælpere og håber I er klar til at give en hånd med. Kontakt Jens Johannsen fra Borgerforeningen på 51410725 i dagtimerne, og efter kl. 16 på 23112764.

Har du spørgsmål til projekterne, er du velkommen til at kontakte Borgerforeningens formand Inger Salomonsen på tlf. 24840764.

Vi glæder os så meget til at komme i gang med byens fælles projekt og håber, at det bliver til gavn og glæde for os alle sammen.

Borgerforeningen for Bylderup-Bov