Nyheder / Generalforsamling i Borgerforeningen for Bylderup-Bov, Bylderup og Lendemark

Generalforsamling i Borgerforeningen for Bylderup-Bov, Bylderup og Lendemark

Generalforsamling i Borgerforeningen for Bylderup-Bov, Bylderup og LendemarkI går aftes var der generalforsamling i Borgerforeningen. Ca. 40 borgere mødte op, og de fik en spændende aften på Slogs Herreds Hus.Formand for Borgerforeningen, Inger Salomonsen kunne i årsberetningen fortælle om mange positive historier og tiltag, fra det forgangne år.Samarbejde på kryds og tværs er faktisk et gennemgående tema for Borgerforeningens arbejde. Sammen med Slogs Herreds Hus, Spejderne og Rideklubben, blev der afholdt Sankt Hans, hvor Tanja Petersen holdt en fin båltale.Julemandens vækning var igen et stort tilløbsstykke, med ca. 300 børn. Dette arrangement bliver stablet på benene sammen med Luthersk Missionsforening, Spejderne og Bylderup-Bov frivillige brandværn. Det er virkelig en fornøjelse at se børn og voksne hygge sig sammen.2018 var også året, hvor Borgerforeningen sammen med Rens Egnsråd for alvor tog hul på arbejdet med den fælles udviklingsplan, der dækker over ”Ålandet”, hvilket vil sige Bylderup og Burkal sogne.130 personer var med til Ålandets borgermøde den 28/5, og af disse valgte mange at melde sig ind i de forskellige ressourcebanker.Fra kommunal side er der også medvind. Cykelstilen mellem Rens og Bylderup-Bov er tættere på at blive realiseret, end nogensinde før. Første del af strækningen bliver sandsynligvis mellem Burkal og Rens.Borgerforeningen glædede sig også over, at der er godt gang i bolighandlen i postnummer 6372. Fra 1. januar 2018 til 1. april 2019 er der blevet handlet 61 ejendomme, og en ejendomsmægler fortæller, at der er rift om husene i området.Til slut kunne formanden med tilfredshed konstatere, at ud af de 650 hustande der er i Borgerforeningens område, er over 200 medlem af borgerforeningen, og dette tal er stigende.Kasserer i Borgerforeningen, Heinrich Lüllau fik ordet da regnskabet skulle fremlægges. Borgerforeningen kom ud af 2018 med et overskud på 7.000 kr. Men Heinrich konstaterede også, at det er ikke meningen at Borgerforeningen skal opbygge en pengetank, og i 2019 budgetteres der så med et underskud på 50.000. Det kan lyde voldsomt, men underskuddet skyldes, at Torvet skal færdiggøres – så underskuddet er helt efter planen, og der vil fortsat være penge tilbage på kistebunden.Kassereren kunne også glæde sig over, at medlemstallet var støt stigende, hvilket vidner om sammenhold.Valget til bestyrelsen var en fredelig affære. Jens Johannsen og Heinrich Lüllau modtog genvalg. Ingrid van den Hengel valgte efter 10 års indsats at udtræde fra bestyrelsen. Der lød en stor tak til hende for hendes store indsats gennem årene, og i stedet blev Andreas Eddi Edlefsen valgt.Tanja Petersen blev genvalgt som suppleant, og Ingrid van den Hengel kunne måske ikke helt slippe Borgerforeningen – i hvert fald bliv hun også valgt som suppleant.Der var genvalg til de to revisorer, Olaf Lagoni og Hanne Mette Kjær, ligesom deres suppleant, Kirsten Christensen blev genvalgt.Da valghandlingen var overstået, var det tid til at offentliggøre valget af Årets Hus.Og det blev ejendommen: Bylderup-Bov Bygade 12, der ejes af Ester og Thyge Esmarch. Ejendommen, der er opført i 1907, købte Ester og Thye i 2006, og de bor der sammen med deres to børn på henholdsvis 13 og 18 år. I mange år var ejendommen malet rød, men sidste år valgte de bl.a. at give den en anden farve.Inger Salomonsen at man var i det positive dilemma, at mange ejendomme var emner til at blive Årest hus. Generelt er der flere og flere der investerer i deres ejendomme, og dermed giver dem et løft. Men man behøver ikke nødvendigvis at foretage en gennemgribende renovering, for at løbe af med prisen, og det er dette års uddeling et udtryk for.Den forandring Ester og Thyge har foretaget af ejendommen har dog været markant, og det er noget som mange har lagt positivt mærke til, og det får de nu en fortjent påskønnelse for!Martin Bösselmann fik herefter ordet, hvor han fik mulighed for at sætte nogle flere ord på ”projekt Ålandet”. Han indledte med at vise et par af de film, der på en humoristisk måde var en opfordring til borgerne om, at møde op til borgermødet tilbage i maj måned. Det var filmen om de lokale, der på eget initiativ var gået i gang med at omdanne jernbanen til en cykelsti, og så var der filmen om jagten på søslangen Lussie fra Lund sø.Martin kunne fortælle om de mange positive initiativer der blev arbejdet på i Ålandet, herunder fælles koordinering af Ren Dag 2019, et værested for unge, fællesture i området – i denne weekend er der f.eks. en tur til Lund Mose, stigrupper og meget mere.Generelt er det imponerende, hvor mange der byder sig til i de forskellige projekter og arbejdsgrupper, og det lover godt for fremtiden.Til slut var der kaffe og kage!
Se billederne her